کراس اوور Street Fighter به فورتنایت آمد

Street Fighter بعد منتشر شدن شایعاتی درباره کراس اوور جدید بازی فورتنایت ، و حضور کاراکتر…