کارگردانان جدیدی به قسمت بعدی Spider-Verse اضافه شدند

Spider-Verse Sony Pictures Animation تیم را برای دنباله Spider-Verse خود جمع کرده است. Joaquim Dos Santos…