در طی مراسم Gamescom 2022 از بازی Scars Above رونمایی شد

بازی Scars Above در طی مراسم Gamescom 2022 بازی Scars Above منتشر شد. در ادامه می…