بازی Sandland در Summer Game Fest 2023 معرفی شد

بازی Sandland از سازنده Dragon Ball معرفی شد. Summer Games Fest در حال برگزاری است و…