تریلر فیلم Samaritan با بازی سیلوستر استالونه منتشر شد

تریلر فیلم Samaritan تریلر فیلم Samaritan سم کلیری سیزده ساله مشکوک است که همسایه مرموز و…