بازی RoboCop rogue city برای انتشار در ۲۰۲۳ معرفی شد

بازی RoboCop rogue city بازی RoboCop: Rogue City که یک شوتر اول شخص بر اساس سه…