گزینه ۶۰ FPS به بازی Red Dead Redemption 1 اضافه شد

آپدیت ۱.۰۳ در حال حاضر برای پورت جدید این عنوان جهان باز منتشر شده است، و…

داستان بازی رد دد Red Dead Redemption 1

داستان بازی رد دد Red Dead Redemption 1 داستان بازی رد دد Red Dead Redemption 1…