کارت‌ گرافیک Radeon RX 6×50 XT در ۱۰ می عرضه می‌شوند، RX 6400 اکنون در فروش است

کارت‌ گرافیک Radeon RX 6×50 XT سری کارت‌ گرافیک Radeon RX 6×50 XT شرکت AMD در…