شایعه: کنسول PS5 Slim در ۱۰ نوامبر عرضه می شود

 شایعه: کنسول PS5 Slim در ۱۰ نوامبر عرضه می شود. PS5 بازطراحی شده سونی که به…