اطلاعات فصل ۲ Peacemaker توسط جیمز گان به اشتراک گذاشته شد

فصل ۲ Peacemaker با توجه به اینکه وضعیت دنیای گسترده DC تا حد زیادی در حال…

جان سینا فکر نمی‌کرد بعد از جوخه انتحار دوباره نقش کاراکتر Peacemaker را بازی کند

کاراکتر Peacemaker جان سینا فکر نمی‌کرد بعد از فیلم The Suicide Squad دوباره نقش کاراکتر Peacemaker…