بایگانی برچسب ها: Pac-Man World: Re-Pac

داستان بازی Pac-Man World: Re-Pac

داستان بازی Pac-Man World: Re-Pac داستان بازی Pac-Man World: Re-Pac ین عنوان یک بازسازی از Pac-Man World می‌باشد که در سال 1999 منتشر شد. داستان با ورود Pac-Man در روز تولد 20 سالگی خود به خانه‌اش شروع می‌شود و هنگامی که درب خانه را باز می‌کند، متوجه می‌شود که همه چیز به هم ریخته است. […]
lightbox