بازی ترسناک OD اثرهیدئو کوجیما در گیم آواردز ۲۰۲۳ معرفی شد

بازی ترسناک OD اثرهیدئو کوجیما در گیم آواردز ۲۰۲۳ معرفی شد کوجیما پروداکشنز مشغول توسعه بازی…