بایگانی برچسب ها: Obi-Wan Kenobi

دانلود کمیک جنگ ستارگان : اوبی وان Star Wars: Obi-Wan (2022)

دانلود کمیک جنگ ستارگان : اوبی وان Star Wars: Obi-Wan (2022) دانلود کمیک جنگ ستارگان : اوبی وانسرنوشت یکی از معروف ترین استادان جدای بزودی مشخص می‌شود. هنگامی که اوبی‌ وان در انتظار طوفانی اجتناب ناپذیر در صحراهای دوردست تاتوئین است، مدتی را به تفکر و نوشتن راجع به لحظات کلیدی زندگی‌اش اختصاص میدهد! منبع […]
lightbox