بایگانی برچسب ها: nazgul

نزگول (nazgul) یا اشباح حلقه نه تن از مخوف ترین خادمان سائورون در سرزمین میانه

نزگول (nazgul) یا اشباح حلقه نه تن از مخوف ترین خادمان سائورون نزگول (nazgul) یا اشباح حلقه نه تن از مخوف ترین خادمان سائورون در سرزمین میانه بودند. آن ها نه مرد بودند که در مقابل قدرت سائورون به زانو در آمده وتبدیل به شبح های تقریبا جاودان شدند که به قدرت حلقه یگانه وابسته […]
lightbox