بازی Lords of the Fallen 2 برای سال ۲۰۲۶ معرفی شد

پس از موفقیت بازی Lords of the Fallen در سال گذشته، شرکت CI Games به طور…