بایگانی برچسب ها: Hell or High Water

دیالوگ های فیلم اگر سنگ از آسمان ببارد Hell or High Water

دیالوگ های فیلم اگر سنگ از آسمان ببارد در این مقاله قصد داریم تا دیالوگ های فیلم اگر سنگ از آسمان ببارد Hell or High Water به کارگردانی David Mackenzie را برای شما قرار بدهیم ؛ با کنترل امجی همراه باشید. بیر به تنر هاوارد: من یه کومانچی ام میدونی یعنی چه؟ یعنی دشمن همه. […]
lightbox