سونی در گیمزکام ۲۰۲۴ حضور ندارد

سونی در گیمزکام ۲۰۲۴ حضور ندارد سونی تایید کرده است که از Gamescom 2024 صرفنظر می…