دسترسی زودهنگام بازی Final Fantasy 14: Dawntrail منتشر شد

گسترش جدید اسکوئر انیکس برای فاینال فانتزی ۱۴، بنام داون‌تریل، هم اکنون برای پیش‌خرید کنندگان برروی…