بایگانی برچسب ها: fell beast

معرفی نژاد فل بیست (fell beast) در سرزمین میانه

فل بیست (fell beast) به موجودات پرنده ای گفته میشود که نزگول ها در ارباب حلقه ها از آنها استفاده میکردند ،این جانوران به صورت موجوداتی بزرگ و بالدار اما بدون پر توصیف میشدند و بین انگشتانشان لایه های نازک از پوست قرار داردو این جانوران توسط سائورون پرورش میافتند و سائورون آنها را در […]
lightbox