سیستم مورد نیاز بازی FC 25 برای کامپیوتر مشخص شد

سیستم مورد نیاز بازی FC 25 برای PC مشخص شد. این بازی در تاریخ ۲۵ سپتامبر…

تاریخ انتشار FC 25 با دوره “دسترسی زودهنگام” طولانی مدت فاش شد

تاریخ انتشار FC 25 با دوره “دسترسی زودهنگام” طولانی مدت فاش شد تاریخ انتشار FC 25…