بایگانی برچسب ها: Escape the Field

تریلر فیلم ترسناک Escape the Field منتشر شد

فیلم ترسناک Escape the Field فیلم ترسناک Escape the Field امرسون مور درباره شش غریبه که ناگهان در مزرعه ای دورافتاده و بی پایان ذرت از خواب بیدار می شوند است. هیچ کدام از وسایل آنها سر جایش نیست به جز شش وسیله : یک تفنگ با یک گلوله، کبریت، یک فانوس، یک چاقو، یک […]
lightbox