اولین نمرات و نقد های بازیCall of Duty: Black Ops Cold War بر روی کنسول PS5

Hardcoer Gamer 8/10به عنوان یک بازی هنگام عرضه نسل جدید ، بخش داستانی از نظر بصری…