بایگانی برچسب ها: Bloody Path to Peace

راهنمای Bloody Path to Peace در بازی Assassin’s Creed Valhalla

در این جا به شما آموزش میدهیم تا در Bloody Path to Peace ؛ چگونه Ivarr را پیدا کنید ، چگونه کلبه هارا بسوزانید و چگونه Ynyr را شکست دهید. این مرحله را پس از تکمیل The Supply Line و Ransacking Wenlocan دریافت خواهید کرد. هنگامی که می رسید ، برای شروع با Ivarr صحبت […]
lightbox