مود جدید بازی Battlefield 2042 با نام Battlefield Portal معرفی شد

مود Battlefield Portal مود بعدی Battlefield 2042 در EA Play Live رسماً مشخص شد. این حالت…