بایگانی برچسب ها: battlefield 6 کی عرضه میشوذ

بازی Battlefield 6 در آینده ای نزدیک جریان دارد

بازی Battlefield 6 در آینده ای نزدیک جریان دارد هندرسون در توئیتی جدیدی جزئیات تازه‌ای از بازی مورد انتظار را بیان کرده است. فضای بازی Battlefield 6 از نظر زمانی، داستانی در آینده نزدیک خواهد داشت. در حالی که این امر باعث می‌شود چیزهایی مانند سگ رباتی مانند عنوان Battlefield: Mechs 2142، که قبلا اخباری […]
lightbox