بایگانی برچسب ها: battle of fornost

نبرد فورنست شاخص‌ترین نبرد در پایان قلمرو پادشاهی شمال سرزمین میانه

نبرد فورنست شاخص‌ترین نبرد در پایان قلمرو پادشاهی شمال سرزمین میانه در سال ۱۹۷۴ دوران سوم کشور آرتداین از بین رفت و همراه با آن آخرین پادشاهی دونه داین شمالی نیز نابود شد. سپاهیان آنگمار و متحدینش به سرزمین‌های شمالی تجاوز کردند و پایتخت دونه داین را در فورنست اشغال کردند و آردویی پادشاه آنجا […]
lightbox