بایگانی برچسب ها: Battle of Dol Guldur

آخرین نبرد دول گلدور (Battle of Dol Guldur) سرزمین میانه

آخرین نبرد دول گلدور (Battle of Dol Guldur) آخرین نبرد دول گلدور (Battle of Dol Guldur) سرزمین میانه نبرد دول گلدور (Battle of Dol Guldur) که با نام نبرد سقوط دول گلدور نیز شناخته میشود یکی از نبرد های جنگ حلقه بود که در شمال سرزمین میانه اتفاق افتاد، این نبرد بعد از دروازه سیاه […]
lightbox