بازی Baby Steps در State Of Play معرفی شد

خب، ما انتظار نداشتیم که مراسم PlayStation State of Play با یک آقای نسبتاً عجیب شروع…