بایگانی برچسب ها: Assassins Creed: Origins

داستان بازی Assassins Creed: Origins به صورت کامل

داستان بازی Assassins Creed: Origins داستان بازی Assassins Creed: Origins بازی در زمان حال پیگیری می‌شود، جایی که «لیلا حسن» یک پژوهشگر از بخش پژوهش تاریخی «آبسترگو» همراه با دوست و همکارش «دیانا گری» به دنبال یک اثر باستانی در مصر هستند. آن‌ها به جای اثر مورد نظر، معبدی را کشف می‌کنند که در آن […]
lightbox