بایگانی برچسب ها: Assassin's Creed Odyssey

داستان بازی Assassins Creed Odyssey

داستان بازی Assassins Creed Odyssey داستان بازی Assassins Creed Odyssey داستان بازی در 431 سال پیش از میلاد روایت می شود و یک تاریخچه‌ی مخفی از جنگ «پلوپونز» (جنگ میان شهرهای یونان باستان) را شرح می‌دهد. قهرمان اصلی داستان مزدوری به نام «الکسیوس» (شخصیت مذکر) یا «کاساندرا» (شخصیت مونث) است، کسی که جنگیدن برای «آتن» […]
lightbox