بازی Anthem در یک هفته ۲ میلیون نسخه فروخت و از یاد رفت

بازی Anthem در یک هفته ۲ میلیون نسخه فروخت و از یاد رفت بازی Anthem در…

داستان بازی Anthem

داستان بازی Anthem داستان بازی Anthem یش‌زمینه:بازی Anthem در سیاره Coda مملو از اثرات پیشرفته تکنولوژی…