داستان بازی Amnesia: The Bunker

داستان بازی Amnesia: The Bunker داستان بازی Amnesia: The Bunker در سال ۱۹۱۶ فرانسه و آلمان…

سیستم مورد نیاز بازی Amnesia: The Bunker + سیستم پیشنهادی

سیستم مورد نیاز بازی Amnesia: The Bunker این بازی در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۳ برای پلتفرم…