بایگانی برچسب ها: A Beautiful Mind

دیالوگ های فیلم یک ذهن زیبا A Beautiful Mind

دیالوگ های فیلم یک ذهن زیبا A Beautiful Mind در این مقاله شما می توانید دیالوگ های فیلم یک ذهن زیبا A Beautiful Mind به کارگردانی Ron Howard و نقش آفرینی راسل کرو مطالعه کنید ؛ با کنترل امجی همراه باشید. جان نش: من امشب فقط به خاطر تو اینجام، تو تنها دلیلی بودن منی، […]
lightbox