۵ تا از بهترین بازی های یوبی سافت

۵ تا از بهترین بازی های یوبی سافت یوبی سافت به عنوان یکی از بزرگترین توسعه…

حمایت کارمندان یوبی سافت از اعتصاب کارکنان اکتیویژن

حمایت کارمندان یوبی سافت از اعتصاب کارکنان اکتیویژن بیش از ۵۰۰ کارمند یوبی‌سافت از اعتصاب کارکنان…