بایگانی برچسب ها: یادگاران مرگ

سرنوشت 3 برادر یادگاران مرگ بر اساس شخصیت هایشان

یادگاران مرگ در روزگاران قدیم سه برادر بودند که در بامداد گاه در جاده ای دورا دور در حال سفر بودند سرنوشت آنها را به رودخانه ای رساند که بخطر جوش خروش رود خانه گذر از آن غیر ممکن بود سه برادر که جادوگرانی ماهر بودند به استفاده از چوبدستی های خود پلی به وجود […]
lightbox