بایگانی برچسب ها: گوهر آرکن

گوهر آرکن قلب کوهستان سرزمین میانه

گوهر آرکن قلب کوهستان سرزمین میانه یک بلور درخشان که توسط تراین اول از زیر تنها کوه (اره بور) یافته شد و با هنر دورفهای خاندان دورین، تبدیل به جواهری گرد تشکیل شده از وجوه بسیار شد. به عنوان یک گنجینه گرانبها، این جواهر در تالار بزرگ تراین در زیر اره بور نگهداری می شد. […]
lightbox