بایگانی برچسب ها: کوه نابودی

کوه نابودی موردور سرزمین میانه

کوه نابودی موردور سرزمین میانه کوه نابودی موردور سرزمین میانه این کوه در شمال غرب سرزمین سیاه موردور و نزدیک برج باراددور واقع شده‌است. اورودروین نام کوهی در شمال موردور بود که سارون در آن حلقه یگانه را در اواسط دوران دوم ساخت، و همان حلقه، هزاران سال بعد در آتشهای آن انداخته شد و […]
lightbox