معرفی و دانلود کمیک Dceased Dead Planet

کمیک Dceased Dead Planet خلاصه داستان : پس از گذشت ۵ سال از آن حادثه ای…