بایگانی برچسب ها: کتاب کوروش کبیر

معرفی و دانلود کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین)

کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین) کتاب ذوالقرنین یا کوروش کبیر مرحوم ابوالکلام آزاد نظر ذوالقرنین بودن کوروش را در تفسیر خود بیان داشته است. اینکه نظر ابوالکلام آزاد صحیح باشد یا نه، مطلبی است که همه مفسران با آن هم رای و همراه نیستند. ولی البته همه نیز دلایل او را بی پایه نمی شمارند و […]
lightbox