بایگانی برچسب ها: چاله های زمان

ماجرای گم شدن یوتوبر معروف در منطقه ۵۱

گم شدن یوتوبر ” کنی ویچ ، یکی از یوتوبر های موفقی بود که در کانال یوتوبی اش از کارهای عجیب و خطرناکی که در حیات وحش انجام میداد فیلم تهیه میکرد و انرا با عموم به اشتراک میگذاشت . از گرفتن مار ها و خوردن کرم ها گرفته تا پیدا کردن غار ها و […]
lightbox