پگاه آهنگرانی: وقتم را برای کاری که اعتقاد ندارم تلف نمی‌کنم

پگاه آهنگرانی به گزارش سینمادیلی پگاه آهنگرانی در گفت و گو با برنامه «مولن روژ»درباره بازی…