هدست VR شرکت اپل با قابلیت پشتیبانی از ۸K

هدست VR اپل از آنجا که گزارش اصلی مبنی بر اینکه اپل قصد دارد هدست VR…