بایگانی برچسب ها: نتایج پی پرویو سروایور سریز 2021

نتایج پی پرویو سروایور سریز 2021

نتایج پی پر ویو سروایور سریز 2021: کیک اف دیمین پریست vs شینسکه ناکامورابرنده: ناکامورا با DQ شو اصلی:یکی لینچ vs شارلوت فلیربرنده : لینچ با رول تیم مردان راو vs تیم مردان اسمکدان برنده : تیم مردان راو، ست رولینز در پایان جف هاردی و پین کرد. بتل رویال 25 نفرهبرنده : اماس آر […]
lightbox