بایگانی برچسب ها: نتایج شو راو 30 اگوست

نتایج شو راو 30 اگوست

نتایج شو راو 30 اگوست 1_ شو با صحبت های دیمین پریست توی رینگ شروع شد که اوپن چلنج داشت ، شیمس وارد شد و دیمین رو چلنج کرد ، درو مکنتایر وارد شد و دیمین رو چلنج کرد ، بابی لشلی وارد شد و دیمین رو چلنج کرد ، رندی اورتن و ریدل وارد […]
lightbox