بایگانی برچسب ها: مکان تسخیر شده

بیمارستـان متروکه روانـی بایبـری: مکان تسخیر شده

بیمارستـان متروکه روانـی بایبـری: مکان تسخیر شده بیمارستـان متروکه روانـی بایبـری: مکان تسخیر شده تنها بیمارستـان روانی که به دلیـل روش های درمـانی به شهـرت رسیـد.این بیمارستـان در 1907 تاسیـس شد و عمـدتا با آدم های دیوانـه ای که اقـدام به جنایـت کرده بودند سرو کار داشت. در سال 1960 ظرفیـت بیمارستان به حـدود 7000 […]
lightbox