بایگانی برچسب ها: مولی فلاندرز

دانلود کتاب مولی فلاندرز

دانلود کتاب مولی فلاندرز  دانلود کتاب مولی فلاندرز کتاب مولی فلاندرز اثر دانیل دفو با ترجمه هرمز دوراندیش است؛ این زن در اجتماع پرجنجال قرن (قرن هفدهم) برای بقایش تلاش می کند. تنها وام فقر است که همیشه وی را به بند می کشد. زندگیش از زندان “نیوکیت” شروع می شود و پایانش زندگی شرافتمندانه […]
lightbox