تفاوت مودم و روتر چیست؟

مودم و روتر دو دستگاه مهم هستند که برای اتصال به اینترنت ضروری هستند. هر دو…