اگر منبع تغذیه شما ضعیف باشد چه اتفاقی می افتد؟

منبع تغذیه (PSU) یکی از مهمترین اجزای هر سیستم کامپیوتری است. وظیفه آن تامین برق مورد…

تفاوت منبع تغذیه غیر ماژولار، نیمه ماژولار و ماژولار

تفاوت منبع تغذیه غیر ماژولار، نیمه ماژولار و ماژولار در چیست؟ منبع تغذیه یکی از مهم‌ترین…