بایگانی برچسب ها: مردم دورین

سرگذشت مردم دورین در دوران سوم سرزمین میانه

سرگذشت مردم دورین در دوران سوم سرزمین میانه سرگذشت مردم دورین در دوران سوم سرزمین میانه بالروگ در سال ۱۹۸۱ د.س در موریا ظهور میکند. او دورین ششم رو میکشد و لقب بلای دورین را کسب میکند. یک سال بعد او نائین اول رو هم میکشد و دورف‌ها موریا را ترک میکنند. در سال ۲۴۸۰ […]
lightbox