فیلم جدید استیون اسپیلبرگ احتمالا درمورد کودکی خودش است

فیلم بعدی استیون اسپیلبرگ ممکن است شخصی ترین فیلم او باشد ، زیرا Deadline گزارش می…